Krimi

Začali pôsobiť občianske hliadky

Začali pôsobiť občianske hliadky

Prvá občianska hliadka bude dozerať na poriadok na Starej tehelni. Tvoria ju traja muži a tri ženy. Šesticu bude viesť koordinátorka v spolupráci s mestskou políciou. Úlohou občianskych hliadok je predovšetkým preventíva. Ich pracovná náplň spočíva v tom, že budú dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku. Zamerať by sa mali hlavne na dodržiavanie čistoty a hygieny na verejných priestranstvách či na pôsobenie proti poškodzovaniu majetku.

 

Cieľom je preventíva

Činnosť občianskych hliadok v Prešove sa neobmedzí len na lokalitu Stará tehelňa. „Ich služby však budú hlavne tam, kde vznikajú konfliktné situácie,“ zdôrazňuje náčelník mestskej polície Ján Andrejko.  Pomoc hliadok vidí v preventívnom zamedzení vzniku konfliktných situácií. „Pomáhať nám však budú aj pri riešení problémov s vyberaním kontajnerov, s požívaním  alkoholických nápojov na verejnosti, s vyhadzovaním odpadkov,“ konkretizuje J. Andrejko niektoré činnosti, ktorým sa občianske hliadky budú venovať. 

 

Ženy by mali dohliadať na mládež

Michal Bandi sa do občianskej hliadky prihlásil kvôli vlastnej zlej skúsenosti z narušovaním verejného poriadku: „V našej rodine všetci pracujú, otec vstáva do práce ráno o štvrtej. Často však do polnoci i dlhšie k nám z vonku dolieha krik detí, ktoré by už mali byť doma, a nedá sa pritom zaspať.“ Polovicu z členov prešovskej občianskej hliadky tvoria ženy. Vybrali si ich hlavne preto, lebo majú skúsenosti s deťmi, ktoré je potrebné často usmerňovať. Vidím aj mnohých záškolákov, ako sa túlajú v čase, kedy by mali byť v školách. Myslím si, že budem vedieť pomôcť aj s týmto problémom,“ povedala a Žaneta Petíková, pričom zdôraznila, že sa náročnej práce nebojí.

 

Hliadkovať budú 7 mesiacov

Občianske hliadky mesto Prešov realizuje v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“. Projekt, v rámci ktorého mesto vytvorilo sedem pracovných miest, potrvá do júna 2018. O jeho ďalšom pokračovaní rozhodnú výsledky práce hliadky. V teréne sa členovia občianskych hliadok ocitnú už v najbližších dňoch, po zaškolení.

Zdroj/Foto: MsÚ Prešov

 

21.11.2017 (08:24)

Comments are closed.