Školstvo

SOŠ ekonomická v Spišskej Novej Vsi neponúka študentom iba vzdelanie

SOŠ ekonomická v Spišskej Novej Vsi neponúka študentom iba vzdelanie

Stredná odborná škola ekonomická v Spišskej Novej Vsi ponúka svojim žiakom viac ako bežný vyučovací proces. Vedenie školy počas celého roka zapája týchto mladých ľudí do rozličných aktivít, ktorými rozširujú zručnosti, vedomosti a predovšetkým podporujú osobnosť a jedinečnosť každého žiaka. Rozličné aktivity nezabezpečujú iba odborní garanti, ktorí sú pozývaní na školu, ale podujatia zabezpečuje aj priamo SOŠ ekonomická.

Škola sa zapája aj do odborných súťaží – EUROFONDUE, súťaž o najlepší podnikateľský plán, stredoškolská odborná činnosť a množstvo iných športových a vedomostných súťaží, napr. súťaž Expert Geniality Show, kde si svoje sily merali študenti v piatich vzdelávacích okruhoch, Angličtinár roka, dlhodobé športové súťaže vo florbale, futbale, badmintone, plávaní. Škola sa zapája aj do osvetových akcií – Nezábudka, Biela pastelka, Deň narcisov. Nosením Červenej stužky žiaci podporili boj proti AIDS.

Na výbornej úrovni spolupracuje s RCM – CVČ v Košiciach.

Vychovávajú aj mladých Rómov

Začiatkom decembra bola na škole realizovaná diskusia zameraná na zisťovanie potrieb mladých Rómov. Vedenie školy považuje za mimoriadne dôležité pracovať aj s touto s skupinou žiakov. Súčasná situácia na Slovensku je totiž ovplyvnená radikalizmom a čoraz častejšie sa objavujú aj náznaky extremizácie. Šírenie nenávisti ovplyvňuje aj sociálne prostredie rómskej mládeže. Nedostatočný prístup k informáciám, pasivita a nezáujem bráni mladým adaptovať sa v spoločnosti. A práve týmto stretnutím sa Rómsky vzdelávací spolok snažil zistiť reálne potreby či problémy skupinky žiakov. V druhej fáze bude do školy prizvaný odborník, ktorý sa špecializuje v danej oblasti, ktorá je pre týchto žiakov najproblematickejšia. Podľa zistení z predošlej diskusie tak bude teda konkrétne vedieť reagovať na podnety mladých Rómov a reálne ich vyriešiť.

 

11.12.2016 (20:48)

Comments are closed.