Prešov

Sociálne byty v Červenici sú bez vody a napojené na stavebnú elektrinu

Rómovia z nízkoštandarných sociálnych bytov v obci Červenica sa sťažujú na nedôstojnú úroveň bývania. Obec pre nich postavila byty za takmer 1, 200 milióna eur. V 47 bytoch v súčasnosti žije viac ako 300 rómskych rodín.

Nájomníkom sociálnych bytov nevyhovuje pripojenie na stavebnú elektrinu. To najmä v zimných mesiacoch často pod náporom zapojených spotrebičov zliháva. Prekáža im tiež, že v bytoch ani po piatich rokoch od nasťahovania nemajú vodu. „My chodíme po vodu jeden kilometer. V lete, keď studnička vyschne tak musíme ísť 3 kilometre autom na Dubník, “ uviedol nespokojný obyvateľ Marek Balog.

Mesačne platia obyvatelia sociálnych bytov obci nájom vo výške 85 eur. „Zarážajúce je, že majú podľa nájomnej zmluvy platiť elektrickú energiu a vodne stočné. Aké vodné stočné, keď nemajú zabezpečenú vodu?“ pýta sa Atila Geňa z Občianského združenia Rómovia napredujú, napredujú dopredu.

Na celú záležitosť sme sa opýtali starostky obce Červenica Marty Pavlinskej. Podľa jej slov došlo v nájomnej zmluve k chybe a v skutočnosti vodné a stočné v nájme zahrnuté nie je. Problém s vodovodom sa obec snaží vyriešiť tým, že sa každoročne uchádza o peniaze z fondov a rôznych programov. Na vybudovanie vodovodu za vlastné však nemajú. Ani paušálna platba za elektrinu 25 eur však nepokryje skutočnú spotrebu. Len za predchádzajúce obdobie musí obecný úrad uhradiť nedoplatok takmer 7000 eur.

Obvinenia zo šetrenia pri výstavbe bytov a z nízkej úrovne bývania zo strany Rómov starostka odmieta. Za biednu úroveň bývania si podľa jej slov v mnohých prípadoch môžu sami obyvatelia: „Sami si pobrali. Ukradli okno, dvere vykopli. Proste zničili si to sami.“ uviedla.

 

15.02.2017 (13:10)

Comments are closed.