Doprava

SADky opäť v strate!

SADky opäť v strate!

Tržby prímestskej autobusovej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) v minulom roku klesli o viac než 790-tisíc eur oproti roku 2016.

SAD-ka v Prešovskom kraji v minulom roku stratila viac než milión cestujúcich. Zároveň stúpli ceny nafty. Celkovo autobusoví dopravcovia vyúčtovali prešovskému kraju stratu vo výške takmer 611-tisíc eur. Kraj vykrytie tejto strany riešil na včerajšom zastupiteľstve. „Teraz sme riešili aj dofinancovanie SAD-iek v objeme 600-tisíc eur. Zároveň sme vyriešili aj ich požiadavku na navýšenie platov vodičov v autobusovej doprave,“ uviedol Jozef Cvoliga riaditeľ Úradu PSK.

Na platy vodičov SAD dá Prešovský kraj v tomto roku ďalších 600tisíc. „Požiadavka dopravcov na zvýšenie miezd bola z dôvodu toho, že od 1.5. príplatky za soboty a nedele, nočné príplatky, plus príplatky za sviatky idú hore, čo bude v konečnom dôsledku pre našu spoločnosť približne 150-tisíc eur,“ vysvetlil generálny riaditeľ SAD Prešov Jozef Kičura.

Prešovská SAD-ka momentálne zamestnáva 259 vodičov s priemerným platom 835 eur. Počet cestujúcich pritom klesá každý rok. Peter Kičura vidí určité riešenie v zvýhodnení autobusov SAD na cestách: „Keď si zoberieme Lipany smer Prešov je tam veľmi veľká kolóna áut a ten autobus tam stojí, nemá žiadnu inú možnosť, ako by obehol osobné autá. Pričom tie môžu zájsť do bočnej uličky alebo si skrátiť cestu. Pokiaľ nedôjde k preferencii hromadnej dopravy a úprave jazdných pruhov, či zvýhodneniu cestovania v tej integrovanej doprave, bude každoročne naďalej dochádzať k poklesu cestujúcich.“

 

Autor: Katarína Cimborová

 

06.03.2018 (16:15)

Comments are closed.