Prešov

Prešovský samosprávny kraj včera odovzdal ocenenia

Prešovský samosprávny kraj včera odovzdal ocenenia

Ceny Prešovského samosprávneho kraja včera na slávnostnom galaprograme získali naši zlatí olympionici Ladislav a Peter Škantárovci, paraolympijský víťaz Samuel Andrejčík či Gréckokatolícka charita Prešov za povzbudenie viery a dlhoročnú pomoc ľuďom v núdzi. Podľa jej riaditeľa, Petra Valíčka, bolo udelenie ceny príjemným vyvrcholením roka, v ktorom charita oslávila svoje 25. výročie.Vysokoškolský profesor, René Matlovič, získal Cenu predsedu PSK za prínos k výchove a vzdelávaniu mladej generácie
Cenu PSK získali aj bratranci Ladislav a Peter Škantárovci – východniarske vodnoslalomárske duo, ktoré nám z olympiády v Rio de Janeiro prinieslo zlaté medaily.
Monike Kandráčovej patrí Cena predsedu PSK za rozvoj a uchovávanie kultúrneho dedičstva a propagáciu folklóru Prešovského kraja.
Jedným z trojice ocenených, ktorí získali Cenu PSK, bol iba 20-ročný ťažko postihnutý športovec pripútaný na invalidný vozík, Samuel Andrejčík. Na paraolympiáde v Rio de Janero získal v disciplíne “boča” pre Slovensko zlatú a striebornú medailu.
Poprvýkrát v histórii odovzdávania cien PSK bola udelená aj Medaila jej predsedu, Petra Chudíka, a to ruskej Vologodskej oblasti za vzájomnú spoluprácu.

Odovzdávanie ocenení dokumentovala naša redaktorka, Katka Cimborová

 

21.12.2016 (12:18)

Comments are closed.