Politika

Prešovský kraj uľahčí získanie pomoci pre menej rozvinuté okresy

Prešovský kraj uľahčí získanie pomoci pre menej rozvinuté okresy

Zástupcovia najmenej rozvinutých okresov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa včera stretli na rokovaní so Antonom Marcinčinom splnomocnencom vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov a županom Petrom Chudíkom.

Hovorili spolu o zosúladení akčných plánov, ktoré majú pomôcť okresom Kežmarok, Sabinov, Svidník a Vranov nad Topľou. Štefan Bieľak primátor mesta Spišská Belá iniciatívu kraja víta: “Musíme byť všetci trochu aktívnejší. Možno využiť práve aj Prešovský samosprávny kraj ako kontaktnú platformu na to ako presadzovať práve tie potreby smerom z okresov k vláde a k ministerstvám.”

Podľa splnomocnenca vlády Antona Marcinčina spoločné stretnutie dotknutých okresov pomohlo vytýčiť konkrétne ciele: “Rozprávali sme sa o takých dvoch-troch úrovniach, čo chcem urobiť my v okresoch. Zmobilizovať rozvojové rady, rozvojové centrá, zintenzívniť práce a zdôrazniť tvorbu pracovných miest.” Peter Chudík predseda PSK uviedol: “Nehovorím, že budeme takto sedieť pravidelne, ale stretneme sa častejšie a budeme riešiť veci. a to aj tie, ktoré napríklad sú v novom uznesení vlády a nie sú ešte zatiaľ ani plnené. Musíme osloviť jednotlivých rezortných ministrov a povedať, že také je uznesenie vlády a musíme ho plniť.”

 

V Prešovskom kraji sa akčné plány realizujú už viac než rok. Podľa slov Marcinčina okrem iného na stredných školách pribudli odbory, ktoré chýbajú na trhu práce. Rozširujú sa materské školy a vznikajú pracovné miesta v malých podnikoch či v projektoch na obnovu kultúrnych pamiatok. Vyhradené sú aj peniaze pre mladých farmárov. 

Ďalšie stretnutia sú plánovaní v júny v Kežmarku a Čiernej Nad Topľou.  Podpora štátu smerom k najmenej rozvinutým okresom sa rozšíri. V Prešovskom kraji pribudnú ďalšie tri – Bardejov, Medzilaborce a Snina. Vláda pri ich určovaní vychádza z úrovne nezamestnanosti.

 

26.05.2017 (13:04)

Comments are closed.