Prešov

Prešov chystá príručku o verejných priestoroch

Prešov chystá príručku o verejných priestoroch

Mesto Prešov pripravuje Manuál verejných priestorov, ktorý formou príručky zadefinuje ďalšie smerovanie v oblasti tvorby a rekonštrukcií ulíc, námestí či parkov v meste. Do jej prípravy sa bude môcť zapojiť aj verejnosť. Prvé stretnutie k téme verejných priestorov a samotnej úlohe manuálu sa uskutoční v sobotu 3. marca o 17.00 h v Libresso Books & Coffee v Prešove.

Podľa Milana Grejtáka tlačového referenta mesta, pripravovaný manuál prinesie odpovede na otázky, ako sa bude môcť meniť verejný priestor, aké vysoké budovy by sa mali stavať v konkrétnych lokalitách, čo by mali spĺňať komunikácie, aké dreviny sú vhodné v danom prostredí.  „Zámerom mesta je vytvoriť základný nástroj, ktorý pomôže zadefinovať hrany a charakter súčasného a budúceho verejného priestoru. Snahou je vypracovanie otvoreného dokumentu dostupného a zrozumiteľného tak samospráve a investorom, ako aj širokej verejnosti. Manuál by mal slúžiť ako podkladový materiál pre ďalšie procesy pri obnove a tvorbe verejných priestorov, akými sú napríklad architektonické súťaže či verejné obstarávania,“ uviedol Grejták.

Jedným z cieľov projektu je zapojenie verejnosti do mapovania a spolupráce pri navrhovaní manuálu, čím sa vyzdvihne téma verejných priestorov a skvalitní samotná príručka. Na prvom stretnutí s občanmi bude okrem prednášky na tému verejných priestorov aj diskusia nad mapou mesta. Verejnosť bude môcť vyjadriť svoje podnety, nápady a pripomienky.
Manuál verejných priestorov pre prešovskú radnicu vypracuje košický ateliér Atrium. Jeho architekti by mali pripraviť koncepčný, informatívny materiál so základnými pravidlami pri tvorbe verejných priestorov, doplnil Grejták.

Zdroj: tasr

 

20.02.2018 (12:23)

Comments are closed.