Prešov

Porušujú tzv. tabule hanby zákon o ochrane osobných údajov?

Porušujú tzv. tabule hanby zákon o ochrane osobných údajov?

Mená dlžníkov inštitúcií či samospráv sa čím ďalej tým častejšie objavujú na tzv. tabuliach hanby. V rôznych zoznamoch neplatičov a na tabuliach hanby neraz figurujú aj adresy či iné údaje. Zisťovali sme, či neide o porušovanie zákona o osobných údajoch.

Určiť, čo je a čo nie je osobným údajom, však nie je také jednoduché. Vysvetľuje Lucia Bezáková z Úradu na ochranu osobných údajov: ” Zjednodušene by sme mohli povedať, že osobnými údajmi sú tie údaje, na základe ktorých vieme túto osobu z nejakej širšej skupiny jednoznačne identifikovať.”

Pri zverejňovaní akýchkoľvek údajov druhých osôb treba myslieť na zákon. Vo väčšine prípadov je totiž potrebný súhlas dotknutej osoby. Existujú však aj situácie, v ktorých zverejnenie neplatiča ustanovuje priamo zákon. “Ak je spracovateľská operácia ustanovená priamo v zákone, súhlas na spracovanie potrebný nie je. Napríklad zverejnenie neplatiča je priamo ustanovené v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ” uviedla L. Bezáková.

V praxi sa rôzne tabule hanby osvedčili. Zoznam daňových dlžníkov funguje aj na stránke mesta Prešov. Prvýkrát bol zverejnený už v roku 2012. Len za prvé 3 mesiace z tohto zoznamu ubudlo vyše 100 neplatičov. Aktuálne ich mesto eviduje viac ako 1.200. Kedy sa môžete ocitnúť na zozname dlžníkov mesta hovorí Veroniky Kmetóny Gazdová hovorkyňa Prešova: ” V zmysle daňového poriadku sa zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru, u ktorých úhrná výška daňových nedoplatkov predchádzajúceho roka presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej 1600 eur.”

Ak sa vaše meno objaví napríklad na zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, môže vám to značne skomplikovať život. ” Dlžníci na poistnom môžu mať problém získať pôžičky či dotácie. Zoznam našich dlžníkov využívajú aj podnikatelia, keď si chcú overiť možných obchodných partnerov,”  uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

 

 

21.04.2017 (09:06)

Comments are closed.