Prešov

Obce na východe zaplavili prívalové dažde

Obce na východe zaplavili prívalové dažde

Silné búrky a prívalové dažde skomplikovali situáciu v niekoľkých obciach v Prešovskom kraji. Cesty sa menili na rieky a kanalizácia nestačila. “V Chminianskej Novej Vsi včera hasiči vykonávali monitoring zaplavenej cesty. V obci Kvakovce odčerpávali vodu zo suterénov rodinných domov. To isté v obci Kolonica,”  uviedol Miroslav Skička z operačného strediska Hasičského a záchranného zboru Prešov.

Vo Veľkom Šariši bahno z polí zablokovalo kanalizáciu a voda sa začala valiť do ulíc. Večer preto vyhlásili večer 3. povodňový stupeň. Voda zaplavila Námestie Sv. Jakuba, ulicu Kamence a Tulčícku ulicu. Starosta mesta František Bartko opísal situáciu pre SKY Rádio: “Museli sme uzavrieť hlavnú cestu od mosta smerom na Malý Šariš. Došlo tam k zaplaveniu cesty vodou a bahnom a tiež k čiastočnému poškodeniu cesty. Vlna vody a bahna sa preliala cez dvory a záhrady rodinných domov. Na Kamencoch nám zaliala aj prečerpávaciu stanicu a okolité domy.” Odhadovaná škoda podľa slov starostu presiahne 5.000 eur. V meste zasadne na budúci týždeň protipovodňová komisia.

Búrka skomplikovala život aj obyvateľom Chminiaskej Novej Vsi. V obci od včera trvá 3. povodňový stupeň. Najviac postihnuté bolo centrum a oblasť okolo pošty. “Prišla silná prietrž. Upchali sa kanály nánosmi blata. Do potoka naplavilo konáre, pne a kamene, ktoré upchali koryto, vyliali sa prítoky Svinky a zaplavilo nám obec,” povedal Peter Konečný starosta obce. K záplavám došlo aj napriek tomu, že miestni sa snažia udržiavať prítoky potoka Svinka čisté a priechodné.

 

25.05.2017 (12:52)

Comments are closed.