Prešov

Krídla túžby “odleteli” do Prešova, Továrneho a Spišskej starej Vsi

Krídla túžby “odleteli” do Prešova, Továrneho a Spišskej starej Vsi

V prešovskom Divadle Jonáša Záborského dnes ocenili prácu zariadení sociálnych služieb v celom Prešovskom kraji.  Kraj ocenil nominovaných v troch kategóriách – poskytovateľ sociálnych služieb, zamestnanec zariadenia sociálnych služieb a klient sociálnych služieb. Traja laureáti si ceny prevzali z rúk župana Petra Chudíka.

V kategórii poskytovateľ sociálnych služieb cenou Krídla túžby získalo Centrum sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom.  Ocenenie bolo udelené za viditeľné výsledky práce, zvyšovanie kvality života prijímateľov, za zavádzanie nových terapeutických metód i foriem práce, ako aj zlepšovanie materiálnych podmienok.

Ľubica Sluťaková z Resocializačného strediska Domov Nádeje Gréckokatolíckej charity v Prešove získala krajské ocenenie v kategórii zamestnanec zo zariadenia sociálnych služieb spomedzi šiestich nominovaných.

V kategórii prijímateľ v zariadení sociálnych služieb získal cenu Krídla túžby Emil Fabián zo Zariadenia sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi. 

 

 

 

02.10.2017 (17:13)

Comments are closed.