Prešov

Kraj podporí obnovu športového areálu univerzity

Kraj podporí obnovu športového areálu univerzity

Župan Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský a rektor Prešovskej univerzity (PU) Peter Kónya svojimi podpismi dnes potvrdili vôľu spolupracovať. Kraj sa investíciou vo výške 410.000 eur zaviazal pomôcť univerzite s rekonštrukciou infraštruktúry Univerzitného viacúčelového športového areálu PU. Celkovo do rekonštrukcie investuje univerzita 600.000 eur.

Chcem sa poďakovať predsedovi PSK, ako aj celému Zastupiteľstvu PSK, že sa kladne postavili k našej požiadavke na podporu tohto zámeru, ktorý bude slúžiť jednak univerzite, ale aj mestu a celému Prešovskému kraju,“ uviedol rektor PU Peter Kónya. Súčasťou vybudovaného areálu bude atletická dráha vrátane tribúny so sedadlami a infraštruktúry pre ľahkú atletiku (sektor pre vrh kladivo, vrh guľou, skok do výšky, skok do diaľky), multifunkčné ihrisko pre rôzne športové aktivity, tenisové ihrisko a ihrisko pre plážový volejbal.

410.000 eur je naozaj taký závdavok toho, že chceme jasne a zreteľne deklarovať, že nám záleží na študentoch. Chceme, aby študovali v prešovskom kraji. Chceme, aby mladí ľudia neutekali z nášho kraja, ale aby sa tu jednak dostali k novému vzdelaniu, aby sa tu stabilizovali, aby si založili rodinu a aby tu žili a vychovávali svoje deti, „ povedal Milan Majerský predseda PSK.

Univerzitný športový areál bol naposledy rekonštruovaný pred desiatkami rokov. S prácami sa začne v najbližšom období. Jeho obnova by mala byť dokončená do začiatku budúceho akademického roka.

Autor: Katarína Cimborová

 

05.03.2018 (16:24)

Comments are closed.