Košice

V Košiciach otvorili centrum asistovanej reprodukcie

V Košiciach otvorili centrum asistovanej reprodukcie

– Košice majú nové centrum asistovanej reprodukcie na európskej úrovni. Pracovať v ňom bude tím odborníkov na gynekológiu, andrológiu, genetiku či reprodukčnú imunológiu. Centrum sa tiež stane školiacim miestom pre medikov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorí majú záujem o obor asistovaná reprodukcia. 

 

23.09.2016 (11:16)

Comments are closed.