Prešov

Diskriminácia rómskych rodičiek v Prešove sa nepreukázala

Diskriminácia rómskych rodičiek v Prešove sa nepreukázala

Rómske aktivistky, ktoré v minulom roku iniciovali petíciu proti diskriminácii a segregácii na pôrodníckom oddelení v prešovskej nemocnici pobúril záver vyšetrovanie tejto veci.

Petíciu so 160 podpismi zaslali ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi. Ten ju posúdil ako sťažnosť a postúpil ju na prešetrenie odboru zdravotníctva Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Ten však nezistil žiadne nedostatočné ani zlé zaobchádzanie zdravotného personálu voči rómskym ženám. Oddelenie postupuje štandardne. Čo sa týka diskriminácie a segregácie rómskych žien nie sme my kompetentní sa k tomuto nejakým spôsobom vyjadrovať. Čo sa týka samotnej prevádzky a týchto nedostatkov, to je skôr parketa ministerstva zdravotníctva,“ uviedol František Zbyňovský krajský vedúci odboru zdravotníctva.

Aktivistky však postup prešetrenia nepovažovali za dostatočný. „Zodpovedné orgány neurobili dosť aby podanie žien objektívne posúdili, tým, že si len vyžiadali stanovisko nemocnice. Priamo mali ísť do nemocnice a takto urobiť tú kontrolu,“ uviedla Agáta Duchoňová z Poradne pre občianske a ľudské práva v Košiciach.

Celý podnet postúpili hlavnému kontrolórovi. Ten však len potvrdil predošlé stanovisko. „Bol som osobne sa pozrieť na pôrodníckom oddelení. Tieto problémy som tam nezaregistroval. Nemám ten pocit, žeby boli diskriminované rómske ženy. Zdravotnícky personál poskytuje zdravotnú starostlivosť rovnako všetkým ženám,“ skonštatoval Jozef Hudák hlavný kontrolór PSK. Aktivistky však naďalej trvajú na tom, že v na pôrodnom oddelení v prešovskej nemocnici k diskriminácii dochádza: „Určite zvážime právne možnosti ako výsledky kontroly zvrátiť.“

 

16.01.2018 (09:53)

Comments are closed.