Košice

Blíži sa termín podania daňových priznaní z nehnuteľností

Blíži sa termín podania daňových priznaní z nehnuteľností

 

 

Koniec marca je nie len termínom, do ktorého treba podať daňové priznanie, ak ste v predchádzajúcom roku nadobudli nehnuteľnosť. To 31. januára musia mestské úrady navštíviť aj tí občania, ktorí si chcú uplatniť nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane. “Mesto Košice poskytuje fyzickej osobe, ktorá dosiahla vek 70 rokov do 31.12.2017 zníženie dane o 30% z bytu, alebo rodinného domu, ak tento byt alebo rodinný dom slúži na jej trvalé bývanie. Mesto Košice zníži daň z pozemkov o 30 % za pozemky vo vlastníctve fyzickej osoby v hmotnej núdzi alebo fyzických osôb starších ako 70 rokov, ak tieto slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,” uviedla niektoré z možných úľav na daniach pre Košičanov hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová. Úľavy na dani z nehnuteľnosti sa poskytujú aj osobám v hmotnej núdzi. Daňovník je však povinný preukázať hmotnú núdzu.

Dobrou správou je, že miestne dane v Košiciach a Prešove sa nezvýšili. “Sadzby miestnych daní pre rok 2018 a poplatku za komunálne odpady sa nemenia a ostávajú na úrovni predošlých rokov,” potvrdila hovorkyňa prešovskej radnice Veronika Kmetóny Gazdová.

 

 

10.01.2018 (08:31)

Comments are closed.