Prešov

Bezplatné rady mediátorov vyhľadávajú najmä dôchodcovia

Bezplatné rady mediátorov vyhľadávajú najmä dôchodcovia

Spory sa dajú urovnať aj mimosúdnou cestou. Nájsť ju pomáhajú mediátori. Mesto Prešov ponúka bezplatné služby mediátorov už tretí rok. Najväčší záujem o ne je u dôchodcov. 

Nezaineresovaný mediátor ponúka účastníkom sporu iný pohľad na konflikt a hľadá praktické riešenie, dohodu, ktorá upokojí obe strany. „Spolupráca radnice pri poskytovaní bezplatnej mediačnej a probačnej služby je našou pomocou tým, ktorí sa dlhodobo domáhajú spravodlivosti, alebo sami nevedia nájsť inú cestu k vyriešenie sporu,“ konštatuje primátorka Andrea Turčanová. Práve za ňou pred troma rokmi prišli čerství absolventi štúdia mediácie s myšlienkou, že jednou z foriem ako zvýšiť povedomie spoluobčanov o mediácii, by mohla byť spolupráca so samosprávou.

„Služba sa osvedčila o čom svedčí každoročne stúpajúci počet klientov,“ pripomína mediátor Jozef Bialončík , ktorý je pri projekte od jeho spustenia pred tromi rokmi. Odvtedy mediátorov môžu občania nájsť každú stredu v budove Mestského úradu v Prešove na Hlavnej 73. „V Prešove sa nám podarilo prispieť k tomu, aby ľudia vo väčšej miere využívali možnosť riešenia konfliktu pokojnou cestou v rámci dohody, a aby mali participáciu na vzniku takejto dohody. Verím, že sa Prešovom budú inšpirovať aj ďalšie samosprávy.“

O stúpajúcom záujme o túto službu svedčí aj štatistika. „Mediačná a Probačná služba bola spustená v júni 2015 a za prvý polrok využilo naše služby 38 občanov. V sporoch, ktoré priviedli občanov k nám, dominovali občiansko – právne pred  rodinnoprávnymi spormi. Takáto štruktúra bola aj v roku 2016 kde nás navštívilo 48 klientov,“ hodnotí prvé roky existencie tejto služby Jozef Bialončik. V rámci vekovej štruktúry dominovali ľudia nad 66 rokov.

Zdroj: MsÚ Prešov

 

21.02.2018 (12:05)

Comments are closed.